Clár na Gaeilge

GA: Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) de bhun Acht na nDlí–Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008, clár abhcóidí i mbun cleachtais a d’fhreastail ar an gcúrsa atá leagtha síos agus ar éirigh leo i scrúduithe Chumann Onórach Óstaí an Rí lena gclárú mar abhcóidí atá inniúil ar an dlí a chleachtadh trí Ghaeilge chomh maith lena chleachtadh trí Bhéarla

EN: The Irish Language Register (King’s Inns) pursuant to the the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008, a registrar of practicing barristers who attended the prescribed course and who passed The Honorable Society of King’s Inns’ examinations to be registered as barristers who are competent to practise law through the Irish language as well as through the English language.

 

Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) 2018–2019

 

Clár na Gaeilge

Fiachra Breathnach

Junior Counsel : 2011

Email: fiachra.breathnach@lawlibrary.ie or fiachra.breathnachbl@gmail.com

Phone:087–945 1727

Fax: 01–817 5629

For more information, please click here