News Stories

Job Vacancies : 17 November 2019

Job Opportunity: Internship in Directorate–General for Communication (Irish language unit) in the EU Parliament in Brussels

Job Opportunity: Internship in Directorate–General for Communication (Irish language unit) in the EU Parliament in Brussels

Na cúraimí a bheadh ar an duine a roghnófar:

  • téacsanna a scríobh i nGaeilge i gcomhair shuíomh gréasáin na Parlaiminte (an leathanach nuachta)
  • ailt a scríobh i mBéarla maidir le hobair na Parlaiminte
  • bheith páirteach i bhfoireann meán sóisialta na Parlaiminte (postálacha, físeáin agus ábhar eile a ullmhú i gcomhair láithreacht na Parlaiminte ar Instagram, Snapchat, FacebookLinkedIn – i mBéarla – agus cuntas Gaeilge na Parlaiminte ar Twitter)
  • agus bheadh deis ag an duine freastal – ar a laghad uair amháin – ar sheisiún iomlánach na Parlaiminte in Strasbourg.

Chun na cúraimí sin a dhéanamh, ba cheart go mbeadh cur amach ag an duine ar na meáin shóisialta, agus go mbeadh sáreolas sa Ghaeilge acu (Gaeilge scríofa go mór mór).

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo.

Is féidir iarratas a chur isteach anseo, roimh an 30 Samhain.

Bheadh an tréimhse oiliúna ar siúl an 1 Márta – 31 Iúil 2020.

Seo an nasc.

Mar chuid den iarratas, beidh ar iarrthóirí CV (i mBéarla) agus litir mhínithe (i nGaeilge) a chur ar fáil. (An té a roghnófar, beidh air/uirthi dioplómaí agus taifead coiriúil a chur ar fáil.)