News Stories

Job Vacancies : 07 March 2020

Employment Opportunities for Irish Language Translators with the European Union, based in Co. Meath!

Employment Opportunities for Irish Language Translators with the European Union, based in Co. Meath!

Tá comórtas earcaíochta d’fhonn aistritheoirí Gaeilge a aimsiú faoi lán seoil ag an gCoimisiún Eorpach agus rún acu painéal 50 aistritheoir a chur le chéile. Conarthaí ceithre bliana a bheidh i gceist i dtosach, agus is leor Béarla agus Gaeilge a bheith agat.

Tá suas le 15 de na haistritheoirí le lonnú i spás oifige atá ag an gCoimisiún ar an nGráinsigh i gCo. na Mí (idir Dún Seachlainn agus Baile Átha Troim). Seo an chéad uair a bhunaigh institiúid Eorpach fo–aonad aistriúcháin dá gcuid i gceann de na ballstáit, agus is iontach an deis é dóibh siúd ar mhaith leo slí bheatha sa réimse seo a shaothrú in Éirinn féin. Is sa Bhruiséil a lonnófar na poist eile.

Is cosúil go mbainfidh gnáthchoinníollacha fostaíochta an Choimisiúin leis na poist seo, bídís in Éirinn nó sa Bhruiséil – rátaí cánach an Aontais Eorpaigh san áireamh.

Glacfar le hiarratais go dtí 11am (am na hÉireann), Dé Máirt, 17 Márta 2020.