News Stories

Education: 11 November 2020

New Book: An Ghaeilge sa Dlí by Dáithí Mac Cárthaigh BL

New Book: An Ghaeilge sa Dlí by Dáithí Mac Cárthaigh BL

GA: Leabhar Nua: An Ghaeilge sa Dlí

Tá leabhar nua – An Ghaeilge sa Dlí – díreach foilsithe agus é dírithe ar aon duine ar spéis leis nó léi ról na Gaeilge i gcóras dlí na hÉireann na hEorpa agus go hidirnáisiúnta.

Ceannaigh an leabhar anseo.

book

Faoin tÚdar

Is abhcóide cleachtach é Dáithí Mac Cárthaigh B.A., M.A., LL.B., a phléann le cúrsaí sibhialta agus coiriúla. Tá réimse leathan alt faoi chúrsaí dlí foilsithe i nGaeilge agus i mBéarla aige. Comhordaitheoir Dlí agus Gaeilge in Óstaí an Rí é, áit a riarann sé na cúrsaí Ard–Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht (don AE), san Aistriúchán Dlíthiúil, agus sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge.

EN: New Book: Irish in Law

A new book – An Ghaeilge sa Dlí – has just been published and is aimed at anyone interested in the role of the Irish language in the Irish legal system in Europe and internationally.

Buy the book here.

About the Author

Dáithí Mac Cárthaigh B.A., M.A., LL.B., is a practising barrister in both civil and criminal law. He has written on a wide rage of legal topics both in Irish and English. He is the Law and Irish Coordinator at The Honorable Society of King’s Inns, where he administers advanced diploma courses in lawyer–linguistics (for employment with EU institutions), legal translation and legal practice through Irish.