News Stories

Job Vacancies : 13 November 2020

Irish language proof reader wanted by European Parliament

Irish language proof reader wanted by European Parliament

GA: Profléitheoir le Gaeilge á lorg ag Parlaimint na hEorpa.

Tá Profléitheoir le Gaeilge á lorg ag Parlaimint na hEorpa. Conradh bliana atá i gceist ar dtús, ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin.

Tá sáreolas ar an nGaeilge, mar aon le heolas maith ar an mBéarla nó ar an bhFraincis, riachtanach don phost seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, moltar teagmháil dhíreach a dhéanamh le Ceann Aonad na Gaeilge, Ieva Mainardi: ieva.mainardi@europarl.europa.eu.

EN: Irish language proof reader wanted by European Parliament.

The European Parliament is looking for a Proofreader with Irish. It is a one year contract, but may be extended.

Excellent knowledge of Irish, as well as a good knowledge of English or French, is essential for this post.

For more information, please contact the Head of the Irish Language Unit, Ieva Mainardi: ieva.mainardi@europarl.europa.eu.