News Stories

Job Vacancies : 07 October 2021

Launching your EU Career: Opportunities in the field of Anti–Fraud in the EU

Launching your EU Career: Opportunities in the field of Anti–Fraud in the EU

GA: Ar an 10 Deireadh Fómhair, seolfaidh An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) comórtais earcaíochta do Riarthóirí i réimse na Frith–Chalaoise

Reáchtálfaidh Buanionadaíocht na hÉireann seimineár gréasáin ar na comórtais seo ag 13:00 (Am na Bruiséile)/12:00 (am na hÉireann) Dé Céadaoin 13 Deireadh Fómhair 2021

Cloisfidh an lucht freastail ó chomhghleacaithe atá ag obair i réimse na Frith–Chalaoise sna hinstitiúidí Eorpacha, agus cloisfidh siad ó EPSO chomh maith maidir leis an bpróiseas iomaíochta. 

Tá an–fháilte romhat páirt a ghlacadh san imeacht ar líne seo trí chlárú roimh 11:00 (Am na Bruiséile)/10:00 (Am na hÉireann), Dé Máirt 12 Deireadh Fómhair 2021.

cláraigh anseo

Gheobhaidh tú an nasc chun breathnú ar an ócáid ar leathanach YouTube DFA trí r–phost an lá roimh an ócáid agus ar lá na hócáide.

Déanfaidh Eamonn Mac Aodha, Stiúrthóir na Rannóige Parlaiminte agus Institiúidí i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE, an ócáid a mhodhnú.

I measc na gcainteoirí beidh:

  • James SWEENEY, Ceann Aonaid, Oifig Eorpach Frith–Chaloise, An Coimisiún Eorpach 
  • Maria SERFIOTI, An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne 

Beidh seisiún C&F mar chuid den ócáid.

 

EN: On 10 October, the European Personnel Selection Office (EPSO) will launch recruitment competitions for Administrators in the field of Anti–Fraud.

Ireland’s Permanent Representation will host a webinar on these competitions at 12:00 (Irish time)/13:00 (Brussels time) on Wednesday 13 October 2021

Attendees will hear from colleagues working in the field of Anti–Fraud in the European institutions, as well as hearing from EPSO regarding the competition process. 

You are very welcome to join this online event by registering before 11:00 (Brussels time)/10:00 (Irish Time), on Tuesday 12 October 2021.

Register here

You will receive an e–mail with the link to watch the event on the DFA YouTube page the day before, and on the day of the event.

The event will be moderated by Eamonn Mac Aodha, Director of the Parliament and Institutions Section in the Irish Permanent Representation to the EU. 

Speakers will include:

  • James SWEENEY, Head of Unit, European Anti–Fraud Office, European Commission 
  • Maria SERFIOTI, European Personnel Selection Office 

The event will have a Q&A session.