News Stories

Job Vacancies : 08 October 2021

Seimineár ar líne ar dheiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach

Seimineár ar líne ar dheiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach

GA: Deiseanna fostaíochta san Aontas Eorpach le haghaidh daoine a bhfuil Gaeilge acu

An bhfuil suim agat sna deiseanna fostaíochta atá ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge acu?

Chun an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna éagsúla atá ar fáil, beidh seimineár lae ar líne á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Rialtas na hÉireann Dé Céadaoin, an 27 Deireadh Fómhair, faoi scáth Oireachtas na Samhna 2021.

Beidh seisiúin eolais á reáchtáil ar maidin le daoine sna hinstitiúidí éagsúla faoi na folúntais atá agus a bheidh ar fáil, agus le hionadaithe rialtais agus ollscoile in Éirinn faoin gcaoi le hullmhú le cur isteach ar na folúntais sin. 

Tar éis lóin, beidh deis ann freastal ar cheardlanna praiticiúla agus triail a bhaint as an gcineál oibre a bhíonn idir lámha sna hinstitiúidí agus comhairle a fháil ó dhaoine atá fostaithe cheana féin sna poist seo (clár anseo).

Is ar ardán “Zoom” a eagrófar an seimineár ar fad.

RSVP faoin 15 Deireadh Fómhair 2021: DGT-GA-SEIMINEAR@ec.europa.eu

Beidh líon teoranta spásanna ann do na ceardlanna agus mar sin tabharfar tús áite dóibh siúd is luaithe a chláróidh. 

EN: Employment opportunities in the EU for people with Irish

Are you interested in the employment opportunities available in the European Union institutions for Irish speakers?

To inform the public about the various opportunities available, the European Commission and the Irish Government will be organising a full day online seminar on Wednesday, 27 October during the Oireachtas na Samhna festival.

Information sessions will be held in the morning with people in the various institutions about the vacancies that are and will be available, and with representatives of government and university in Ireland on how to prepare and apply for these vacancies.

After lunch, there will be an opportunity to attend practical workshops and try out the type of work being done in the institutions and get advice from people already employed in these positions (program here).

The entire seminar will be held on Zoom.

RSVP by 15 October 2021: DGT-GA-SEIMINEAR@ec.europa.eu

There will be a limited number of spaces for the workshops so priority will be given to those who register the earliest.