News Stories

Job Vacancies : 10 November 2021

Deiseanna fostaíochta leis an AE | Employment opportunities with the EU

Deiseanna fostaíochta leis an AE | Employment opportunities with the EU

GA: Webinar Dlíodóir–Teangeolaithe Gaeilge san AE

An 18 Samhain, seolfaidh an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) comórtas earcaíochta do Dhlíodóirí–Teangeolaithe le Gaeilge i gCúirt Bhreithiúnais an AE. 

Reáchtálfaidh Buanionadaíocht na hÉireann seimineár gréasáin ar an gcomórtas seo ag 12:00 (am na hÉireann) / 13:00 (am na Bruiséile) Déardaoin 25 Samhain 2021.

Cloisfidh lucht freastail ó chomhghleacaithe atá ag obair mar dhlíodóirí teangeolaithe sa Chúirt Bhreithiúnais, agus cloisfidh siad ó EPSO maidir leis an bpróiseas iomaíochta.

Tá fáilte mhór romhat páirt a ghlacadh san imeacht ar líne seo trí chlárú roimh 10:00 (am na hÉireann)/ 11:00 (am na Bruiséile), Dé Céadaoin 24 Samhain 2021 ag an nasc seo a leanas.

Gheobhaidh tú an nasc chun breathnú ar an ócáid ar leathanach YouTube DFA trí r–phost an lá roimh an ócáid agus ar lá na hócáide.

Déanfaidh Eamonn Mac Aodha, Stiúrthóir na Rannóige Parlaiminte agus Institiúidí i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE, an ócáid a mhodhnú.

I measc na gcainteoirí beidh:

  • Julie O’Farrell, An Chúirt Bhreithiúnais
  • Seán O’Mahony, An Chúirt Bhreithiúnais
  • Maria Serfioti, an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Beidh seisiún C&F mar chuid den ócáid.

EN: Webinar Irish–language Lawyer–Linguists in the EU

On 18 November, the European Personnel Selection Office (EPSO) will launch a recruitment competition for Irish–Language Lawyer–Linguists in the Court of Justice of the EU.

Ireland’s Permanent Representation will host a webinar on this competition at 12:00 (Irish time) / 13:00 (Brussels time) on Thursday 25 November 2021.

Attendees will hear from colleagues working as lawyer–linguists in the Court of Justice, as well as hearing from EPSO regarding the competition process.

You are very welcome to join this online event by registering before 10:00 (Irish Time)/ 11:00 (Brussels time), on Wednesday 24 November 2021 at the following link.

You will receive an e–mail with the link to watch the event on the DFA YouTube page the day before, and on the day of the event.

The event will be moderated by Eamonn Mac Aodha, Director of the Parliament and Institutions Section in the Irish Permanent Representation to the EU.

Speakers will include:

  • Julie O’Farrell, Court of Justice
  • Seán O’Mahony, Court of Justice
  • Maria Serfioti, European Personnel Selection Office 

The event will have a Q&A session.