News Stories

Members: 18 July 2016

Ceardlann in Óstaí an Rí ar theisteanna síciméadracha

Ceardlann in Óstaí an Rí ar theisteanna síciméadracha

Ceardlann in Óstaí an Rí ar theisteanna síciméadracha mar áis dóibh siúd atá ag tabhairt faoi chomórtas EPSO le bheith ina n–aistritheoirí leis an AE.

Dé Luain 25 Iúil 2016: 6pm–9pm

Táille 20 euro chun costais a chlúdach

Sa Léachtlann thuas staighre sa Phríomhfhoirgneamh
Óstaí an Rí (King’s Inns)
Sráid Henrietta
Baile Átha Cliath 1