News Stories

Members: 24 September 2019

Translators Grade I, Grade II and Grade III at the House of the Oireachtas

Translators Grade I, Grade II and Grade III at the House of the Oireachtas

GA: Aistritheoirí – Grád I, Grád II agus Grád III ag Tithe an Oireachais

Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais ag earcú do phost mar Aistritheoir – Grád I, Grád II agus Grád III i Rannóg an Aistriúcháin, an tseirbhís aistriúcháin i dTithe an Oireachtais.

Ba cheart go gcuirfeadh iarrthóirí eolas ar na riachtanais iontrála riachtanacha maidir le hiarratas a dhéanamh ar na poist seo, mar a dhéantar cur síos orthu sna leabhráin eolais do na comórtais seo. Ní ghlacfar ach le hiarratais a chomhlánaítear trí Recruitment@Oireachtas.ie agus a chuirtear isteach ar na foirmeacha iarratais oifigiúla sna comórtais seo. Ní ghlacfar le hiarratais a fhaightear tar éis an spriocdháta.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 3.00 pm Dé hAoine, 4 Deireadh Fómhair 2019.

Tuilleadh eolais: Gliogáil anseo.

EN: Translators Grade I, Grade II and Grade III at the House of the Oireachtas

The Houses of the Oireachtas Service are recruiting for the positions of Translator – Grade I, Grade II and Grade III in Rannóg an Aistriúcháin, the translation section of the Houses of the Oireachtas.

Candidates should acquaint themselves with the essential entry requirements for applying for these posts, as described in the information booklets for these competitions. Only applications completed via Recruitment@Oireachtas.ie and submitted on the official application forms will be accepted in these competitions. Applications received after the deadline will not be accepted.

The deadline for receipt of applications is 3.00pm on Friday, 4 October 2019.

Further Information: Click here.