News Stories

Members: 01 October 2019

Wednesday 30 October: Seminar – Employment Opportunities in the EU for people with Irish

GA: Dé Céadaoin 30 Deireadh Fómhair: Seimineár Lae – Deiseanna Fostaíochta san AE do dhaoine le Gaeilge, Óstán Citywest, Baile Átha Cliath

An bhfuil suim agat sna deiseanna do dhaoine le Gaeilge san Aontas Eorpach? Tá seimineár lae á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun iarrthóirí féideartha a chur ar an eolas faoi na deiseanna sin agus comhairle phraiticiúil a thabhairt dóibh faoin ullmhúchán atá le déanamh do na próisis roghnúcháin. Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí sa chlár ANSEO.

EN: Wednesday 30 October: Seminar – Employment Opportunities in the EU for people with Irish, Citywest Hotel, Co Dublin

Are you interested in learning more about the opportunities for Irish linguists in the EU? The European Commission and Ireland’s Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht are organising a full–day seminar aimed at informing potential candidates of these opportunities and providing concrete practical advice on preparing for selection procedures. See the programme HERE for further information about the event.