News Stories

Job Vacancies : 24 November 2019

Job Opportunity: Vacancy in Civil Service for Irish speaking Executive Officers.

Job Opportunity: Vacancy in Civil Service for Irish speaking Executive Officers.

Tá an Státseirbhís ag lorg daoine uaillmhianacha, cumasacha a bhfuil suim acu i ngnóthaí poiblí agus a chreideann i gcoincheap na seirbhíse poiblí agus atá in ann daoine a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar. Ról mar oiliúnaí bainistíochta is ea an grád Oifi geach Feidhmiúcháin. Tá Oifi gigh Feidhmiúcháin fostaithe i ngach Roinn/Oifig Rialtais ina bhfuil réimse freagrachtaí feidhmiúcháin.

Beidh na nithe seo a leanas ag an té a cheapfar:

  • Gaelige Líofa;
  • Suim i ngnóthaí poiblí agus a bheith dírithe ar choincheap na seirbhíse poiblí;
  • An cumas daoine agus acmhainní a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar;
  • In ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar réimsí neamhghnácha agus moltaí cuí a dhéanamh;
  • A bheith tiomanta ar thascanna a dhéanamh ar chaighdeán an–mhaith;
  • An cumas ábhar a scríobh go soiléir, go gairid, go cuimsitheach agus go mealltach. 

Tá tuilleadh eolais faoin phost seo agus faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag publicjobs.ie.

Déan iarratas anseo.

Dáta dúnta: 3i.n. Déardaoin 12 Nollaig 2019.