News Stories

Events: 14 January 2020

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists, King’s Inns

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists, King’s Inns

GA: Mar gheall ar scaipeadh an víreas COVID–19, ní féidir leis na príomhchainteoirí ó Chúirt Bhreithiúnais an AE teacht chuig an gComhdháil ar dheiseanna fostaíochta leis an gCúirt Bhreithiúnais mar dhlítheangeolaithe Gaeilge agus Béarla an 19 Márta in Óstaí an Rí agus dá réir sin táimid ag cur na comhdhála ar athló.​

Beimid i dteagmháil nuair a bhíonn athdháta socraithe.​

EN: Due to the ongoing COVID–19 outbreak, the keynote speakers from the Court of Justice of the EU are unable to travel and we have to postpone our Conference due to take place Thursday 19 March on opportunities to work with the Court as lawyer–linguists in both the Irish and English sections, to a date later in the year.​

We will be in contact with a new date as soon as we have one.​