News Stories

Job Vacancies : 02 August 2020

Employment Opportunities in EU Institutions

Employment Opportunities in EU Institutions

Tá deiseanna fostaíochta éagsúla faoi láthair in Institiúidí an Aontais Eorpaigh do lucht na Gaeilge. Sna fógraí, tugtar breis eolais faoin na riachtanais shonracha a bhaineann le gach comórtas. Ar ndóigh, d’fhéadfaí iarratas a chur isteach ar níos mó ná comórtas amháin ar choinníoll go bhfuil ag an iarrthóir na cáilíochtaí sin a bhaineann leis an gcás. 

Profléitheoirí/eagarthóirí teanga – Gaeilge (GA) 

Dlítheangeolaithe Gaeilge (GA) 

Rúnaithe