News Stories

Job Vacancies : 18 November 2020

Scéim Intéirneachta Schuman

Scéim Intéirneachta Schuman

GA: Scéim Intéirneachta Schuman

Táthar ag glacadh le hiarratais faoi láthair i gcomhair Scéim Intéirneachta Schuman. An spriocdháta d’iarratais ná 30 Samhain 2020.

Tá roinnt mhaith intéirneachtaí ar fáil i réimse na dteangacha agus an ilteangachais:

Tá trí ról ann a bhaineann go sonrach leis an aistriúchán go Gaeilge: 

Eolas anseo faoi Chúrsaí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa (1 Márta – 31 Iúil 2021.

Tá intéirneachtaí ar fáil in an–chuid réimsí eile chomh maith – cúrsaí cumarsáide, cúrsaí dlí, cúrsaí eacnamaíochta agus go leor eile nach iad. Tá an liosta iomlán ar fáil ach cliceáil anseo

EN: Schuman Internship Scheme

Applications are currently being accepted for the Schuman Internship Scheme. The deadline for applications is 30 November 2020.

There are many internships available in the field of languages ​​and multilingualism:

There are three roles that are specific to Irish translation:

Information available here about Training Courses in the European Parliament (1 March – 31 July 2021).

Internships are also available in many other areas – communications, legal, economics and many more. The full list is available by clicking here.