News Stories

Members: 16 November 2020

Scrúdú an tSéala Aistriúcháin

Scrúdú an tSéala Aistriúcháin

GA: Scrúdú an tSéala Aistriúcháin

Tá Scrúdú an tSéala Aistriúcháin le reáchtáil i mbliana Dé Sathairn, 5 Nollaig 2020. Is ar bhonn cianda/ar líne a bheidh scrúdú na bliana seo á reáchtáil.

Is buntáiste mór an cháilíocht seo d’aon duine ar mian leis/léi dul le gairm an aistritheora /an dlítheangeolaí 

Tuilleadh eolais anseo.

EN: Irish Language Translators’ Accreditation Exam

The Translation Seal Examination is due to take place this year on Saturday, 5 December 2020. This year’s examination will be run remotely / online.

This qualification is a great advantage for anyone wishing to pursue the profession of translator / legal linguist.

More info here.