News Stories

Events: 31 January 2021

Bonn an Phiarsaigh – Gael Linn 2021

Bonn an Phiarsaigh – Gael Linn 2021

GA: Déardaoin an 4 Feabhra 2021 idir 18h00 agus 18h30 agus ar líne thar Zoom, reáchtálfar Comórtas Díospóireachta Gaeilge Óstaí an Rí agus bronnfar Bonn an Phiarsaigh, urraithe ag Gael–Linn, ar an mbuaiteoir. Is do dhaoine aonair an comórtas taispeántais seo.

Is an rún: ‘Tá sé in am ag gach gné den ollscolaíocht a chur ar líne.

Más suim leat a bheith sa lucht féachána ar líne cuir rphost chuig david.curran@kingsinns.ie roimh 10h00 maidin Déardaoin an 4ú Feabhra 2021.

EN: Thursday 4th February 2021 between 6 pm and 6.30 pm on Zoom, King’s Inns’ Irish language debate will take place and Bonn an Phiarsaigh (the Pearse Medal) sponsored by Gael–Linn will be presented to the winner. This is an exhibition competition for individual competitors.

The motion is: ‘Tá sé in am ag gach gné den ollscolaíocht a chur ar líne.’ (It is time that all aspects of university be online).

Anyone wishing to be in the virtual audience should email david.curran@kingsinns.ie by 10 am on Thursday morning, 4th February 2021.