News Stories

Education: 03 March 2022

Seachtain na Gaeilge in Óstaí an Rí – Bonn an Phiarsaigh–Gael Linn 2022

Seachtain na Gaeilge in Óstaí an Rí – Bonn an Phiarsaigh–Gael Linn 2022

GA: Seachtain na Gaeilge in Óstaí an Rí – Bonn an Phiarsaigh – Gael Linn 2022

Tráthnóna inniu, Déardaoin an 3 Márta 2022 idir 17h30 agus 18h00 i Seomra Coiteann na Sóisear i bPríomhfhoirgneamh Óstaí an Rí, reáchtálfar Comórtas Díospóireachta Gaeilge Óstaí an Rí agus bronnfar Bonn an Phiarsaigh, urraithe ag Gael–Linn, ar an mbuaiteoir. 

Is do dhaoine aonair an comórtas taispeántais seo. Beidh triúr ag glacadh páirt ann agus labhróidh gach duine acu ar feadh 5–7 nóiméad.

Is é an rún: ‘Ní fada go mbeimid ag caoineadh laethanta fada ciúine na paindéime.

Rachaidh acmhainn an ghrinn go mór chun socair na n–iomaitheoirí.

Bígí ann – Bainigí sult as.

EN: Irish Language Week in King ‘s Inns – Pearse Medal – Gael Linn 2022

This evening, Thursday 3 March 2022 between 5.30 pm and 6 pm in the Junior Common Room in the Main Building of King’s Inns, the King ‘s Inns Irish Debating Competition will be held and the winner will be awarded the Pearse Medal, sponsored by Gael Linn.

This demonstration competition is for individuals. There will be three participants and each will speak for 5–7 minutes.

The secret is: ‘We will soon mourn the long quiet days of the pandemic.

The potential of comedy will go a long way in reassuring the contestants.

Be there – Enjoy.