News Stories

Education: 12 October 2022

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2022

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2022

GA: Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar–Uachtarán agus Iar–Phríomh–Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh. 

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sé 25 bliain ó reáchtáladh an chéad chomórtas de Bhréagchúirt Uí Dhálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin Dé hAoine 11 Samhain 2022 in Óstaí an Rí‚ Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1 agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt os comhair bhreithiúnais an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans beag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 10 Samhain 2022.

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.

tuilleadh a fhoghlaim anseo >

EN: Gael Linn is running the competition in honour of the former President and Chief Justice of Ireland‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

This is a competition for third level students studying law. It is an appeal against a court decision. This will be the 25th year of Bréagchúirt Uí Dhálaigh.

The preliminary rounds of the Uí Dálaigh/Gael Linn Moot Court will be held on the morning of Friday 11 November 2022 in King’s Inns, Henrietta Street, Dublin 1 and the final will be held in the Four Courts in front of judges that evening. Depending on the number of teams there is a small chance that we will have to organise some preliminary rounds on the night of Thursday 10 November 2022.

Each team will have to prepare to plead both sides of the case. The teams will be told the day before the preliminary rounds which side of the case they will be pleading in the first round.

Learn more here >