News Stories

Education: 04 February 2023

Tréimhsí Oiliúna le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tréimhsí Oiliúna  le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

GA: Tréimhsí Oiliúna le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cuireann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta de thréimhsí oiliúna íoctha ar fáil gach bliain i ndlísheomraí Chomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh agus i seirbhísí na Cúirte.

Is trí mhí ar a laghad agus cúig mhí ar a mhéad a mhaireann tréimhsí oiliúna i ndlísheomraí chomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh.  Tosaíonn siad, laistigh den dá thréimhse a luaitear thíos, ar an gcéad lá nó ar an séú lá déag den mhí.  Maireann na tréimhsí oiliúna i seirbhísí na Cúirte ar feadh cúig mhí agus tosaíonn siad ar an gcéad lá den chéad mhí den dá thréimhse a luaitear thíos.

Déantar tréimhsí oiliúna i seirbhísí na Cúirte go príomha i Stiúrthóireacht an Aistriúcháin Dlí, sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus um Dhoiciméadú, i Stiúrthóireacht na Cumarsáide, sa  Stiúrthóireacht um Prótacal agus Cuairteanna, leis an gComhairleoir Dlí um Ghnóthaí Riaracháin, i gClárlann na Cúirte agus i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta.

Tá dhá thréimhse oiliúna ann:

  • ón 1 Márta go dtí an 31 Iúil (iarratais le cur isteach idir an 1 Iúil agus an 15 Meán Fómhair gach bliain);
  • ón 16 Meán Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra le haghaidh tréimhsí oiliúna sna dlísheomraí agus ón 1 Deireadh Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra le haghaidh tréimhsí oiliúna sna seirbhísí (iarratais le cur isteach idir an 1 Feabhra go dtí an 15 Aibreán gach bliain).

Foghlaim tuilleadh faoi na deiseanna seo anseo >

EN: Training Periods with the Court of Justice of the European Union

Every year, the Court of Justice of the European Union offers a limited number of paid traineeships in the chambers of Members of the Court of Justice and the General Court of the European Union and in the administrative departments of the Court.

Traineeships in the chambers of Members of the Court of Justice and the General Court of the European Union last for between three and five months. They begin on the first or sixteenth day of the month during the two periods referred to below. Traineeships in the administrative departments of the Court last for five months and start on the first day of the first month of each of the two periods referred to below.

Traineeships in the Court’s administrative departments are generally undertaken in the Directorate for Legal Translation, the Research and Documentation Directorate, the Communication Directorate, the Protocol and Visits Directorate, the office of the Legal Adviser on Administrative Matters, the Registry of the General Court or the Interpretation Directorate.

There are two traineeship periods:

  • from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
  • from 16 September to the end of February for the traineeships in the Members’ chambers and 1 October to the end of February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Learn more about these opportunities here >