News Stories

Events: 05 October 2023

Event: Launching your EU Career

Event: Launching your EU Career

GA

An 5 Deireadh Fómhair, sheol an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) comórtas earcaíochta do Riarthóirí (AD7) i réimse an iompair.

Óstálfaidh Buan–Ionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach seimineár gréasáin ar an gcomórtas sin ag 12:00 (am na hÉireann)/ 13:00 (am na Bruiséile) ar an 10 Deireadh Fómhair 2023.

Beidh deis ag rannpháirtithe eolas a fháil ó chomhghleacaithe atá ag obair sa réimse beartais seo, agus gheobhaidh siad eolas ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) maidir le próiseas an chomórtais.

Beidh fáilte is fiche romhat freastal ar an imeacht ar líne seo ach 9 Deireadh Fómhair 2023

EN

The European Personnel Selection Office (EPSO) has launched a recruitment competition for Administrators (AD7) in the field of transport.

Ireland’s Permanent Representation to the EU will host a webinar on this competition at 12:00 (Irish time)/13:00 (Brussels time) on 10 October 2023. Attendees will hear from colleagues working in this policy area, as well as hearing from the European Personnel Selection Office (EPSO) regarding the competition process.

Join this online event by registering by 9 October 2023 here