News Stories

Education: 20 February 2024

Chomórtas Díospóireachta Bonn an Phiarsaigh

Chomórtas Díospóireachta Bonn an Phiarsaigh

Chomórtas Díospóireachta Bonn an Phiarsaigh

GA: Bhí lucht féachana mór i láthair do Chomórtas Díospóireachta Bonn an Phiarsaigh, urraithe ag Gael Linn (le tacú ar an lá ó Thomás Ó Cadhla agus ó Réamonn Ó Ciaráin), an seachtain seo chaite. Ghlac ceathrar mac léin páirt sa chomórtas: Cárthach Ó Faoláin, Oisín Mag Fhogairtaigh, Aoidh Ó Laoide (Hugh Ó Laoide), agus Peadar Flood. Táimid buíoch leis de na breithiúna, Nuala Egan AS agus Rónán Munro AS, agus den chomhordaitheoir na gcúrsaí Gaeilge in Óstáí an Rí, Dáithí Mac Cárthaigh BL, a d’eagraidh an comórtas.

Comhghairdeas le Peadar Flood, an buaiteoir!

Bhí dinnéar Gaelach i ndiaidh an chomórtais, a tharraing níos mó ná céad duine, idir mic léinn, abhcóidí, aturnaetha, agus breithiúna.

 

Pearse Medal Debating Competition

EN: A large audience attended the Pearse Medal Debating Competition, sponsored by Gael Linn (with support on the day from Thomás Ó Cadhla and from Réamonn Ó Ciaráin) last week. Four students took part in the competition: Cárthach Ó Faoláin, Oisín Mag Fhogairtaigh, Aoidh Ó Laoide (Hugh Ó Laoide), and Peadar Flood. We are grateful to the judges, Nuala Egan SC and Rónán Munro SC, and to the coordinator of Irish language courses at King’s Inns, Dáithí Mac Cárthaigh BL, who organised the competition.

Congratulations to Peadar Flood, the winner!

An Irish dining night took place after the competition, attracting over 100 people including students, barristers, solicitors and judges. 

 

More Images