News Stories

Job Vacancies/Opportunities : 02 February 2024

Tréimhsí Oiliúna i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tréimhsí Oiliúna i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Gach bliain, cuireann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta tréimhsí oiliúna íoctha ar fáil ar feadh tréimhse cúig mhí i ndlísheomraí chomhaltaí na

Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta agus i ranna riaracháin na Cúirte.
Tá deiseanna ann do dhlíodóirí cumasacha le hardchumas teanga tréimhsí oiliúna
a chaitheamh ag obair as Gaeilge nó as Béarla i bhfoirne aistriúcháin dhlíthiúil Ard–
Stiúrthóireacht an Ilteangachais 

Cé?

Ní mór d’iarrthóirí cúrsaoiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe acu nó, i gcás iarrthóirí do thréimhsí oiliúna i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta, ní mór Dioplóma Iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála a bheith bainte amach acu.

Cathain?

Glactar le hoiliúnaithe ar feadh tréimhse cúig mhí dhá uair sa bhliain:
an 1 Márta go 31 Iúil is féidir iarratas a dhéanamh idir an 1 Iúil agus an 15 Meán Fómhair an 16 Meán Fómhair go 15 Feabhra (dlísheomraí na gcomhaltaí) agus ón
1 Deireadh Fómhair go 28 Feabhra (na ranna riaracháin), is féidir iarratas a
dhéanamh idir an 1 Feabhra agus an 15 Aibreán

Conas ?

Is féidir iarratas a dhéanamh ag baint úsáid as an gcóras EU CV Online
laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha amach

Cá mhéad?

Íocfar deontas €1,493.00 glan in aghaidh na míosa do na hoiliúnaithe.
Déanfar íocaíocht €150 le haghaidh costais taistil le hoiliúnaithe a bhfuil a n–áit chónaithe suite breis agus 200 km ó Chathair Lucsamburg.

Tuilleadh eolais

 

EN

TRAINEESHIPS AT THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Every year, the Court of Justice of the European Union offers a limited number
of paid traineeships of five months’ duration in the chambers of Members of the
Court of Justice and the General Court and in the administrative departments of the
Court. These traineeships include opportunities for talented lawyers with excellent
language skills to work in the English language and Irish language legal translation
teams in the the Directorates for Legal Translation.

Who?

Applicants must hold a degree in law or in political sciences (majority content, law) or,
for traineeships in the Interpretation Directorate, a diploma in conference interpreting.

When?

There are two traineeship periods: From 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year) From 16 September to 15 February (Members’ Chambers) and 1 October to 28 February (administrative departments), applications to be made between 1 February and 15 April of each year

How?

Apply using the EU CV Online application within the above time limits.

The grant paid is €1,493.00 net per month.
A contribution of €150 towards travel costs will be paid to trainees whose place of
residence is 200 km or more from Luxembourg City.

More information here