News Stories

Events: 20 March 2024

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh – Comhdháil Earcaíochta ag Óstaí an Rí

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh – Comhdháil Earcaíochta ag Óstaí an Rí

Reáchtálann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Comhdháil Earcaíochta ag Óstaí an Rí do chéimithe dlí a bhfuil Gaeilge agus teangacha eile de chuid an AE acu.

Féach ar roinnt pictiúir den imeacht:

Pictiúr an chlúdaigh thuas: Dáithí Mac Cárthaigh mar fhear a’ tí don ócáid.

Breitheamh Birmingham

An Breitheamh Birmingham, Uachtarán na Cúirte Achomhairc, ag seoladh na comhdhála.

Aodhán Mac Cormaic, Roinn na Gaeltachta.

Aodhán Mac Cormaic, Roinn na Gaeltachta.

madis

Madis Vunder, Stiúrthóir an Aistriúcháin Dhlíthiúil le Cúirt Bhreithiúnais an AE ag caint faoi na deiseanna fostaíocht do dhlítheangeolaithe le Gaeilge agus le Béarla.

julie

Julie O’Farrell, dhlítheangeolaí Gaeilge leis an gCúirt Bhreithiúnais.

aisling

Aisling Ní Chatháin, ateangaire leis an Aontas Eorpach.

vivian

Deiseanna don Aistritheoir Dlí in Éirinn, Vivian Uíbh Eachach, Príomhaistritheoir, Tithe an Oireachtais.

mait

Mait Mac Cárthaigh ag ateangaireacht. Trealamh ón Simultaneous Interpretation Company (SICL).