News Stories

: 17 April 2024

Comórtas oscailte do cheapachán mar: Speisialtóir Cumarsáide sa Státseirbhís (Ardoifigeach Feidhmiúcháin)

Comórtas oscailte do cheapachán mar: Speisialtóir Cumarsáide sa Státseirbhís (Ardoifigeach Feidhmiúcháin)

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta do pholasaí comhdheiseanna.

Reachtálfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an feachtas earcaíochta seo de réir na gCód Cleachtais do Phoist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí a d’ullmhaigh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP).

Dáta Dúnta: 3i.n. ar an Déardaoin 18 Aibreán 2024

Foilsíonn an CCSP Cóid Chleachtais agus tá siad ar fáil ar www.cpsa.iehttp://www.cpsa.ie/

Léigh tuilleadh agus cuir i bhfeidhm